״האור נתון בחושך״


“Spanks Ahoi!”


״דם, ואש, ותימרות עשן״


“Holding a soft peak”


“Burn Noir”


“A wanna-has-been”


“Crazy Lucky”